Ab Alskats Kross

Alskatin Murska Oy

Vi erbjuder stenmaterial för allt byggande.

Alskat Kross är verksamma i Vasa med omgivning. 

BESTÄLL VIA OSS: * bergskross * stenmaterial * täckdikingskross * sandningskross * morän Hemtransport med våra egna bilar. Små partier kan avhämtas direkt från krossen (Alskatsv. 612).
Ab Alskats Kross - Alskatin Murska Oy Verksamhetsadress: Alskatsvägen 612 65730 Korsholm / Jungsund

PRODUKTER AV HÖG KVALITET

Allt stenmaterial tillverkas av  mycket högklassig bergskross som bryts i Alskat Korsholm området. Stenmaterial från detta stenbrott är av synnerligen hög kvalitet p g a sin hårdhet. Dess slitagehållbarhet möjliggör att materialet kan användas i ett flertal olika objekt såsom asfalt. All den bergskross vi säljer fyller CE- kraven vad kvalitet anbelangar. Vid behov kan vi tillhandahåll CE- märkningsanmälan (Klicka här för pdf)

KROSSPRODUKTER FÖR OLIKA ÄNDAMÅL

Vårt bergskross sortiment lämpar sig för all sorts infrastrukturbyggande. T ex för husgrund, byggande av vägar, gårdsplaner samt för större markområden.
laadukas palvelu laadukas tavara murske moneen käyttöön

HÖGKLASSIG SERVICE

Transporten sker med ändamålsenliga fordon till de mest krävande platserna. Vi ser till att kunden får leveransen smidigt och punktligt till anvisad plats. Transportfordonens storlek anpassas enligt situation och behov.

Beställningsmottagning / körscheman

050 443 1100, info@alskat.fi

 
Riku Kirvesoja, Transportansvarig / Lastning, tel. 045 1290 399

PRODUKTER AV HÖG KVALITET

Allt stenmaterial tillverkas av  mycket hög- klassig bergskross som bryts i Alskat Korsholm området. Stenmaterial från detta stenbrott är av synnerligen hög kvalitet p g a sin hårdhet. Dess slitagehållbarhet möjliggör att materialet kan användas i ett flertal olika objekt såsom asfalt. All den bergskross vi säljer fyller CE- kraven vad kvalitet anbelangar. Vid behov kan vi till- handahåll CE- märkningsanmälan (Klicka här för pdf)
Vårt bergskross sortiment lämpar sig för all sorts infrastrukturbyggande. T ex för husgrund, byggande av vägar, gårdsplaner samt för större markområden.

HÖGKLASSIG SERVICE

Transporten sker med ändamålsenliga fordon till de mest krävande platserna. Vi ser till att kunden får leveransen smidigt och punktligt till anvisad plats. Transport- fordonens storlek anpassas enligt situation och behov.

KROSSPRODUKTER FÖR OLIKA

ÄNDAMÅL

BESTÄLL VIA OSS: * bergskross * stenmaterial * täckdikningsmakadam * sandningsmakadam * morän Hemtransport med våra egna bilar. Små partier kan avhämtas direkt från krossen (Alskatsv. 612).

Ab Alskats Kross

Alskatin Murska Oy

Vi erbjuder stenmaterial för

allt byggande.

Alskat Kross är verksamma i

Vasa med omgivning. 

Beställningsmottagning / körscheman

050 443 1100, info@alskat.fi

Riku Kirvesoja, Transportansvarig / lastning tel. 045 1290 399