MAKADAM 0-4 mm

Makadam som lämpar sig för utfyllning av fogar samt vid plattläggningar. Kornstorlek 0-3mm/ 0-4mm.

MAKADAM / BERGSKROSS 0-8 mm 

Bergskross 0-8mm är ett populärt material för gårdsplaner, uppfarter och fritidsutrymmen. Bergskross 0-8mm lämpar sig även bra för underhåll av grusvägar. Produkten har en bra packningsegenskap.

KROSSPRODUKTER

BERGSKROSS 0-16 mm

Bergskross 0-16mm är ett populärt material för underhåll av grusvägar. Bergskross används även för olika botten som kräver jämnhet, exempelvis botten för täckta grillutrymmen och presenningsgaragen.

BERGSKROSS 0-32 mm

Bergskross 0-32mm för byggnaders och vägars bärande lager. Används för att förbättra konstruktioners bärkraft och som grund för beläggningar, till exempel asfalt. Bergskross 0-32mm passar som sådan även för skogs- och åkervägars ytlager.

BERGSKROSS 0-65 mm

Användningsområden bla. byggnaders och vägars bärande lager. Bergskross 0-65mm lämpar sig inte p.g.a. sin grovhet som ytmaterial.

BERGSKROSS 0-100 mm

För byggandet av belastningsfördelande lager, för att utjämna och minska belastningen av underlaget under vägar och byggnader. Bergskross 0-100mm passar även som material för jordvallar o.dyl. vid trafikerade och bebyggda områden.

BERGSKROSS 0-200 mm

Belastningsfördelande lagers kross, som används för att minska och utjämna den mot underlaget riktade belastningen, så att underlaget bär ytlagrens vikt. Bergskross 0-200mm används vid krävande fyllning, som underlag för vägar och gårdar.

SIKTAD KROSS / SIKTAD SANDNINGSKROSS 4-8 mm

Sandningskross 4-8 mm används allmänt som sandningsmaterial. Lämpar sig också väl som täckdikningssand.

SIKTAD KROSS 8-16 mm

Siktad kross 8-16 mm används bl a vid täckdikning vid byggnader. Lämpar sig även som dekorationsmaterial runt stenfoten. Hålls på plats bra även vid lutande objekt. Grus 8-16 mm innehåller inget finmaterial.

SIKTAD KROSS 16-32 mm

Siktad kross 16-32 mm lämpar sig som dekorationsmaterial t ex för kanten runt stenfoten. Används även för att förhindra kapillarisk  vattenstigning. Grus 16-32 mm innehåller inget finmaterial.
makadam4mm makadam bergskross8mm bergskross 32 bergskross 65 bergskross 100 bergskross 200 grovt grus grus 16mm sandningsmakadam
Ab Alskats Kross - Alskatin Murska Oy Verksamhetsadress: Alskatsvägen 612 65730 Korsholm / Jungsund

KROSSPRODUKTER

makadam 0-4 mm makadam bergskross Bergskross bergskross 32 bergskross 65 mm bergskross 100 mm kalliomurske 200
Makadam som lämpar sig för utfyllning av fogar samt vid plattläggningar. Kornstorlek 0-3mm/ 0-4mm.

MAKADAM

0-4 mm

Bergskross 0-8mm är ett populärt material för gårdsplaner, uppfarter och fritids- utrymmen. Bergskross 0-8mm lämpar sig även bra för underhåll av grusvägar. Produkten har en bra packningsegenskap.

MAKADAM

BERGSKROSS

0-8 mm 

Bergskross 0-16mm är ett populärt material för underhåll av grusvägar. Bergskross används även för olika botten som kräver jämnhet, exempelvis botten för täckta grill- utrymmen och presenningsgaragen.

BERGSKROSS

0-16 mm

Bergskross 0-32mm för byggnaders och vägars bärande lager. Används för att för bättra konstruktioners bärkraft och som grund för beläggningar, till exempel asfalt. Bergskross 0-32mm passar som sådan även för skogs- och åkervägars ytlager.

BERGSKROSS

0-32 mm

Användningsområden bla. byggnaders och vägars bärande lager. Bergskross 0-65mm lämpar sig inte p.g.a. sin grovhet som ytmaterial.

BERGSKROSS

0-65 mm

För byggandet av belastningsfördelande lager, för att utjämna och minska belastningen av underlaget under vägar och byggnader. Bergskross 0-100mm passar även som material för jordvallar o.dyl. vid trafikerade och bebyggda områden.

BERGSKROSS

0-100 mm

Belastningsfördelande lagers kross, som används för att minska och utjämna den mot underlaget riktade belastningen, så att underlaget bär ytlagrens vikt. Bergskross 0-200mm används vid krävande fyllning, som underlag för vägar och gårdar.

BERGSKROSS

0-200 mm

GROVT GRUS

16-32 mm

grovt grus

GROVT GRUS

8-16 mm

Makadam 4-8 mm används allmänt som sandningsmaterial. Lämpar sig också väl s om täckdikningssand.
Grovt grus 8-16 mm används bl a vid täck- dikning vid byggnader. Lämpar sig även som dekorationsmaterial runt stenfoten. Hålls på plats bra även vid lutande objekt. Grus 8-16 mm innehåller inget finmaterial.
grovt grus 16-32 mm
Grovt grus16-32 mm lämpar sig som deko- rationsmaterial t ex för kanten runt sten- foten. Används även för att förhindra kapil- larisk  vattenstigning. Grus 16-32 mm inne- håller inget finmaterial.
grovt grus sandninsmakadam

GROVT GRUS

SANDNINGS-

MAKADAM

4-8 mm