REFERENSER

korsholms kommun

KORSHOLMS KOMMUN

Vi har under ett antal år levererat kross- material år Korsholms kommun både för nybyggnation samt för olika väg- underhållsprojekt.
omfartsväg smedsby

SMEDSBY OMFARTSVÄG

(Omfartsvägen mot Karleby norrut) Leverans av krossprodukter för den livligt trafikerade vägen mellan Vasa och Kvevlax. Längd 9 km i 4 körbanor.
Ab Alskats Kross - Alskatin Murska Oy Verksamhetsadress: Alskatsvägen 612 65730 Korsholm / Jungsund

REFERENSER

Korsholms kommun alskat kross

KORSHOLMS KOMMUN

Vi har under ett antal år levererat kross- material år Korsholms kommun både för nybyggnation samt för olika vägunderhållsprojekt.
smedsby omfartsväg

SMEDSBY OMFARTSVÄG

(Omfartsvägen mot Karleby norrut) Leverans av krossprodukter för den livligt trafikerade vägen mellan Vasa och Kvevlax. Längd 9 km i 4 körbanor.